//-->
 

 

 

Hayaller...

bilecik ili sehri sehiri inhisar ilcesi tarihi tarihcesi ilce hakkinda genis bilgiler yazilar resimler

İnhisar

Bölgesel Ölçekte Tarihi Gelişim

Bilecik'te ilk Yerleşim İ.Ö 3000'den öncelere rastlamaktadır. Bilecik İ.Ö 1200' de Frig'lerin daha sonra satraplık olarak Pers'lerin egemenliği altına girmiş, Perslerin İskender ordularına yenilmesinden sonra Roma imparatorluğuna bağlanmıştır. Bu sürede Bilecik hem maden ticareti hem Trakya ve Anadolu arasında bir geçiş noktası olması nedeniyle, hızla gelişen bir yerleşim merkezi olmuştur.
Osmanlı İmparatorluğu'nun tohumları Bilecik'in Söğüt Kasabasında atılmıştır. Osmanlılar Bizans Başkenti karşısında yerleşmiş olmaları ve Orta Anadolu'dan Orta Anadolu'dan Bizans Başkentine giden yolları Osmanlı topraklarından geçmesi, beyliğin güçlenmesine yardımcı olmuştur. 1299'da Osmanlı topraklarına katılan Bilecik, Orhangazi döneminde Anadolu Eyaleti'nin Sultan önü Sancağı'na bağlı kaza merkezi olmuş ve uzun bir süre aynı statüde kalmıştır. Milli mücadele döneminde Bursa vilayeti'ne bağlı bir sancak olan Bilecik Yunanlılarca üç kez işgal edildi. 1924 yılında il olan Bilecik'in 1989 yılına kadar toplam altı olan ilçe sayısı sekize çıkarılmıştır.


Kent Ölçeğinde Tarihi Gelişim


İnhisar yerleşiminin; Osmanlı Devletinin söğüt Kasabasına yerleştiği tarih olan 1299'dan daha eski tarihi vardır.
İnhisar ilçe merkezinde yaşlılarla yapılan konuşmalarda şu bilgiler alınmıştır; inhisar'a adını veren kentin güney doğusunda tepenin üzerinde bulunan bir mağara ve yakınında yapılmış olan kaledir.
Osmanlı İmparatorluğunu kuran Ertuğrul Gazi, Söğüt civarına geldiğinde İnhisar Beyinden de yardım almıştır. Selçuklu boylarından olan İnhisar halkı, Söğüt Kasabası ve Mihalgazi arasında Hıristiyanlarla savaşırmış. Yöre Halkı Kübak Çelebi isimli komutanın halk ile yaptığı görüşmeler sonucunda savaşa karar verdiğini ve kafirleri yendiğini anlatmıştır.
Osmanlı Devleti sonrasında İnhisar Beyliği Bursa'ya bağlanmış, o tarihlerde İnhisar'da duvar kalınlığı 125 cm olan büyük bir bina yapılmış. Söz konusu binanın temelleri eski ortaokul alanında görülebilmektedir.
Kentin güneydoğusundaki tepenin yamacında halen korunan bir tekke bulunmakta, bu tekke alanından Sakarya Nehrine kadar olan yamaçta duvar yıkıntıları bulunması, eski kentin bu alanda kurulduğunu göstermektedir.
Sakarya nehrini karşı yakasında da Ermenilerin bir han yaptırdığı, mallarının sattıkları, akkum mahallesi karşısında da Yunan Evleri diye nitelenen bir yerleşim bulunduğu, yine İnhisarlılardan öğrenilmiştir. Tarpak ve Muratçada da Rumlardan kalan kaya evler bulunmaktadır.
İnhisar kentini mevcut yerleşim alanının 1850'li yıllarda kurulduğu sanılmaktadır. Ağaların mezarlığı diye adlandırılan güney bölgesinde bulunan mezarlık camiinin bu tarihlerde yapıldığı sanımaktadır. Merkez Camii 1890 yılında yapılmıştır. Kent 1990 yılında merkez camii arkasında gelişmeye başlamış. Şimdiki Cumhuriyet meydanından yamaçlara doğru yağ lekesi biçiminde gelişmiştir. O yıllarda üzüm şarapçılık kentin geçim kaynağıdır.
1890 ve 1930 yılları arasında yapılanmış bulunan bu bölgede organik bir sokak dokusu ve küçük avlulu evler bulunmaktadır. 1930-1960 yılları arasında kent ana ulaşım aksı boyunca ve yamaçlara doğru gelişmeye devam etmiştir. 1960-1970 yılları arasında ana ulaşım aksı altına nar bahçelerine doğru uzana gelişme, tarım arazilerini daha fazla zedelemeden durmuştur. 1980-1993 döneminde de Söğüt yolunda düzenli konutlar ve idari ve sosyal tesisler kurulmuştur. Kent üzerinde yamaçlık arazilerde ise gece kondu şeklinde düzensiz yapılaşma gözlenmiştir.
İnhisar kentinin tarihi gelişimde vurgulanması gereken nokta, 1890-1930 yılları arasında yapısal dönüşüme uğrayarak, dikeyde gelişme eğiliminin oluşmasıdır.
Tarihi oldukça eski dönemlere rastlayan İnhisar kentinde tarihi eser olarak yapı veya aşan bulunmamaktadır.


Bölgesel Konum


İnhisar, Bilecik iline bağlı 7 ilçeden birisidir. Batı Anadolu bölgesinde bulunan Bilecik, aynı zamanda Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin kesiştiği yerdir. İl Merkezinin doğusunda bulunan inhisar ilçesi kuzeyde yeni pazar, batıda söğüt ilçeleri, güneyde ve doğuda Eskişehir İli ile çevrelenmiştir.
İnhisar ilçesi bağlı bulunduğu Bilecik'e 56 km. Eskişehir'e de 78 km. mesafededir. Ancak her iki kente de ulaşmak için 28 km. uzaklıktaki Söğüt ilçe merkezinden geçmek gerekmektedir. İnhisar ilçesinin ticaret ve sosyal hizmetler konusunda, Eskişehir ile Bilecik'ten daha fazla ilişkisi vardır.
İnhisar ilçesi 8140 olan toplam nüfusu ile ilin en az nüfuslu ikinci ilçesidir. İnhisar gibi, 5970 toplam nüfusa sahip Yenipazar yerleşimi de 1989 yılında ilçe olmuştur.
İnhisar ilçesi nüfusu 1990 yılında D.İ.E tarafından yapılan genel nüfus sayımında 1626 kent, 6514 köyler olmak üzere toplam 8140 olarak belirlenmiştir. Ekim 1993'te yapılan araştırmaya göre ise 1410 olrak saptanmış ve 2000 yılında D.İ.E tarafından verilen bilgiler doğrultusunda ise merkez nüfus 2318 olarak belirtilmiştir.


Bölgedeki Nüfus Yapısı

1990 genel nüfus sayımında Bilecik ilinin de dahil olduğu Batı Anadolu bölgesi 3 864 661 olarak belirlenmiş nüfusu ile Türkiye'nin en az nüfuslu bölgeleri arasındadır. Bölge, ülke nüfusunun % 6.84'ünü barındırmaktadır.
Bilecik İli; Türkiye toplam nüfusunun % 0.31'ini, Batı Anadolu nüfusunun da %4.54 ünü oluşturur. Türkiye genelinde nüfusun % 59'u kentlerde yaşarken, bilecik ilinde nüfusun % 51.48'i kentli olarak görülmektedir.
Nüfus yoğunluğuna bakıldığında, Türkiye genelinde 73 kişi/ha iken Bilecik'te +! kişi/ha bulunmaktadır. Nüfus yağunluğunun oldukça fazla olduğu Sakarya, Bursa, Eskişehir gibi illere komşu olan Bilecik'in bu durumu, oldukça engebeli olan coğrafi yapısı ve tarımsal ürünün niteliği ile açıklanabilir.NHİSAR-SÖĞÜT : 28 KM. İNHİSAR- SAKARYA : 158 KM
İNHİSAR-ESKİŞEHİR : 78 KM İNHİSAR-İSTANBUL : 306 KM
İNHİSAR-BİLECİK : 56 KM İNHİSAR-BURSA :150 KM
İNHİSAR-ANKARA

 

Bugün 42 ziyaretçi (296 klik) kişi burdaydı!

En Güzel Filmler

YENİ OYUN SİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Menü

Eğlence

Webmaster Araçları

 


 

 

Link Değişimi:OyunTezgahı Komedibisikleti webnetlebi => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=