//-->
 

 

 

Hayaller...

bilecik ili sehri sehiri adakli ilcesi tarihi tarihcesi ilce hakkinda genis bilgiler yasayis tarzi cografyasi bilgileri tarihcesi

ADAKLI

 

TÜİK verilerine göre Adaklı'nın toplam nüfusu 10 bin 647, bu nüfusun toplam bin 495'i köylerde yaşıyor.

 

Ayrıca ekonomik durum bakımından İlçe halkının büyük bir bölümü diğer İl ve İlçelere göç etmiştir. Kütüklerimizde kayıtlı bulunan 50.993 kişi sağ görünmektedir.2000 yılında yapılan Genel nüfus sayımında İlçe merkezi ve mahalleler nüfusu 3.370, Köy ve mezraların nüfusu 7.846 olup toplam nüfus 10.856 kişidir. 40.137 kişi diğer İl ve İlçelere göç etmiştir.

 
EKONOMİK  DURUM:

 

İlçe ekonomisi genellikle tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Üretim pazarlanabilecek düzeyde olmayıp, tüketime de yetmemektedir. Buğday ve arpa gibi tahılların yanında fasulye, patates, ceviz ve elma üretilmektedir.

 

Hayvancılık genellikle ilkel yöntemlerle yapıldığı için, sayıca fazla görünen hayvanların ekonomik hayata katkıları çok azdır. Arazi yapısı itibariyle yöre özellikle küçükbaş hayvancılığa elverişlidir.

 

İlçede son zamanlarda, Kaymakamlığın girişimleriyle tarımsal alanda seracılık başlamış, sebze ve meyve bahçe sayısında büyük artış görülmüştür. İlçe merkezi ve köylerde ceviz üretimi, kavak yetiştiriciliği ve arıcılık yapılmaktadır.

 

İlçede endüstriyel faaliyet yoktur. Basit marangoz atölyesi ve günlük ihtiyaçları karşılayabilen küçük dükkanlar vardır.Ticaret, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik esnaf faaliyetlerinden ibarettir.İlçede Pazar kurulmamaktadır. Festival ve panayır etkinlikleri de yoktur.

 

İlçede sadece Ziraat Bankası Şubesi vardır. Kırsal kalkınma projesi kapsamında ciddi çalışmalar yapılmasının ilçenin ekonomik yaşamına önemli yararlar sağlayacağı düşünülmektedir. İlçede küçükbaş hayvancılığı ve arıcılığı geliştirmek, ceviz ve kavak üretimim yaygınlaştırmak için teşvik uygulamaları yapılmalıdır.

 
TARIM VE HAYVANCILIK

 

İlçe halkı genellikle geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Ancak arazi yapısının engebeli olması nedeniyle tarım ve hayvancılık ilkel yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Tarım alanında genellikle buğday ve arpa gibi tahılların yanında fasulye, patates, ceviz ve elma üretilmektedir.

 

 İlçenin Arazi Dağılışı :

 

 

Mera Arazisi

22.600 Hk.

Ziraat Yapılan Arazi  

9.661 Hk.

Sulanabilir Arazi

2.415 Hk.

Kıraç Arazi  

7.245 Hk.

Ormanlık Arazi  

12.190 Hk.

Ürün Getirmeyen Arazi

3.500 Hk.

 

 

 

  

Hayvancılıkta ise arazi yapısı itibarı ile yöre özellikle küçük baş hayvancılığa çok elverişlidir. Ancak ulaşım ve büyük kentlere uzaklık nedeni ile hayvancılık ilkel şartlarda yapılmaktadır.  Ancak Tarım İlçe Müdürlüğünün teşvikleri ile 2002 yılı içerisinde doğrudan gelir desteği ve çiftçi kayıt projesi ile yapılan çalışmalarda 578 çiftçimiz kayıt edilmiş olup 38.030.000 dekar araziye toplam 513.411.520.500 TL destekleme ödemesi yapılması amacı ile gerekli icmaller oluşturulmuştur.


İlçenin Hayvancılık Durumu :

 

 

Büyük Baş ( Sığır)

2829 Adet

Küçük Baş ( Koyun)

18650 Adet

Küçük Baş ( Keçi)

33.325 Adet

Genel Toplam

54.804 Adet

 

 

İlçede son zamanlarda Tarım İlçe Müdürlüğü ve S.Y.D.V. işbirliği neticesinde seracılık başlamış olup tarımsal alanda sebze ve meyve bahçeleri sayısında büyük artış görülmüştür. Ayrıca ilçe merkezi ve köylerde ceviz üretimi kavak yetiştiriciliği ve arıcılık yapılmaktadır.

 

SOSYAL  DURUM:

 

İlçede çok evlilik yapılmamakta, Ağalık. Şeyhlik gibi feodal kalıntılar bulunmamaktadır. Halkın muhafazakar ve bilinçsiz olması nedeniyle Aile Planlaması pek yapılamamaktadır Sosyal etkinliklere katılma yatkınlıkları vardır. imkanlarının sınırlı olması nedeniyle çalışma hayatı sadedir. Nüfusun büyük bir bölümü ancak kendine yeterli çapta Tarım ve Hayvancılıkla uğraşmaktadır. İlçede yaşam standardı düşüktür. Halkın yurtdışında Çalışan yakınlarının gönderdiği dövizler önemli bir geçim kaynağıdır.

 

Konutlar genellikle tek katlı, damları sac ve topraktan yapılıdır. Kanalizasyon şebekesi İlçe merkezinde mevcut olup. ancak İlçeye yeterli değildir. İlçemiz Köyleri ve bağlı yerleşim birimlerinin tümünde elektriğin olduğu, kanalizasyon bulunmadığı içme suyu şebekeleri sadece Hasbağlar.( konutlar mahallesinde) , Kuşçimeni, Bağlarpınarı, Yeldeğirmeni, Kırkpınar, Kozlu ve Doğankaya Konutlar Mahallesinde şebekeli içme suyu mevcuttur. Boyalı köylerinde ise şebeke mevcut ancak bazı tahribattan dolayı çalışmamaktadır.

 

5 mahalle 34 köy ve 67 mezradan oluşan İlçemizde Devlet Hastanesinin yokluğu büyük sıkıntı yaşatmaktadır. Bölgemizde Adaklı' ya hizmet verebilecek bir Devlet Hastanesine ihtiyaç vardır. Bingöl İline genelde 140 Km. mesafe uzaklıkta Karakoçan üzeri gidilmekte, hastalarda bu uzun yoldan Elazığ'a sevk edilmektedir.

 

İlçede bir Sağlık Ocağı mevcut olup Kaymakamlıkça bir Laboratuar yaptırılmış ancak gerekli araç - gereç ve donanıma sahip değildir. Elmaağaç köyündeki Sağlık Ocağı kapalıdır. Kaynakdüzü köyünde inşaatı bitmiş hizmete hazır hale getirilmiştir. Sütlüce, Çevreli, Çatmaoluk, Güngörsün, Akbinek, Bağlarpınarı, Aysaklı, Hasbağlar ve Karaçubuk köylerindeki Sağlık Evleri de terör saldırıları sonucu tahrip olmuş ve hizmet verilememektedir.


*İlçe merkezinde Kaymakamlıkça 1 adet halı saha yaptırılmıştır.


KONUT:


          Çevre ve ekonomik şartlar dolayısıyla ilçe merkezinde ve köylerdeki evler genellikle taştan yapılmıştır. Mevcut evler bir veya iki katlı olarak inşa edilmiştir. Modern betonarme bine yok denecek kadar azdır. Olanlarda kamu binalarıdır. Ancak yine Devlet eliyle, 157 adet ilçe merkezinde 168 adet de köylerimizde olmak üzere betonarme olarak yapılmış Afet Konutları bulunmaktadır.


          İlçenin kurulmasıyla birlikte mevcut olan konut sıkıntısı daha da artmıştır. Yeterli konut bulunmayışının sebebi de Halkın ekonomik  durumunun zayıf olmasından kaynaklanmaktadır.


SOSYAL YAŞANTI :


           İlçe ve Köylerdeki halkın tamamı Müslüman’dır. İlçe de fuar, festival, panayır, sergi ve Pazar gibi faaliyetlerin bulunmamasından dolayı, bu hizmetler yönünden tamamen Bingöl İl Merkezine bağımlı bir durumdadır.


KÜLTÜREL FAALİYETLER

 

 İlçe merkezi PİO Konferans Salonunda Kaymakamlıkça zaman zaman sosyal ve kültürel faaliyetler tertiplenmektedir.

 

- 31 Aralık 2002 tarihinde Ankara Kültür Tiyatrosu tarafından Necip Fazıl KISAKÜREK ' in "Ahşap Konak" adlı eseri sahnelenmiştir.

 

- 16 Mart 2003 tarihinde Azerbeycan Kültür Bakanlığı Halk Dansları Topluluğu gösterisi sunulmuştur.


SOSYAL TESİSLER :

 

          İlçe merkezinde Kaymakamlıkça bir adet halı saha yaptırılmıştır. Ayrıca merkezde iki adet oyun alanı ve çocuk parkı bulunmaktadır. Yine İlçe Merkezinde 16 dairelik Emniyet Lojmanı ve 10 odalı Polis Misafir evi, 8 dairelik İlçe Tarım Lojmanları, 8 dairelik Mal Müdürlüğü Lojmanları,  5 dairelik Milli Eğitim Lojmanları, 4 dairelik Sağlık Ocağı Lojmanları ve 2 dairelik Özel İdare Lojmanları bulunmaktadır.

 

İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI :

 

           İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Ancak bölgelerimizdeki yoğun kış şartları sebebiyle tarım ve hayvancılık da ilkel şartlarda yapılmaktadır. Bu konudaki detaylı bilgi “EKONOMİK DURUM” bölümünde açıklanmıştır. 

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM:

 

İlçede Okuma-Yazma oranı Devlet İstatistik verilerine göre % 65' tır. Son zamanlarda halk tarafından eğitim ve öğretime önem verilmekte, özellikle kız. çocukları okutulmaktadır.

 

İlçe düzeyinde konuşulan dil Türkçedir. Mahalli lisan genelde köylerde konuşulmaktadır. İlçe merkezinde 1 Lise. 65 İlköğretim olmak üzere toplam 66 okul mevcuttur. İlçemiz Merkez, ve Köylerinde27 İlk Öğretim Okulu, 1 Lise öğrenime açık olup geriye kalan 38 ilköğretim okulu öğrenime kapalıdır.İlçemizde 64 ilköğretim okulu öğretmeni ve 4 lise öğretmeni olmak üzere toplam 68 öğretmen görev yapmaktadır. Ayrıca. Lise Müdürlüğünde 1 İlköğretim Okulunda 1 Branş öğretmenine ihtiyaç vardır.Açık bulunan okullarda ilk öğrettim öğrenci sayışı 1.471. lisede öğrenim gören öğrenci sayışı 75 olmak üzere toplam 1.546 dır; Branş dersleri İngilizce. Müzik ve Sosyal bilgiler öğretmenlerine ihtiyaç vardır; Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğünde Kadrolu Memur bulunmamaktadır, hizmetlilerle resmi işlemler yürütülmektedir. Memur ve Personel Sefine ihtiyaç bulunmaktadır.

 


ULAŞIM  VE ALTYAPI:

 

İlçenin en önemli sorunu, her türlü sorunun önemli kaynağı da olması nedeni ile ulaşım konusudur. İlçemiz ile Sancak Beldesi arasındaki 28 Km.'lik Dar bir yol olmasına rağmen, bu yol standartlara uygun olmayan stabilize bir yoldur. Kış ve ilkbahar mevsimlerinde ulaşıma kapanmaktadır. Dışa açılan ana bağlantı Elazığ'ın Karakoçan ilçesi ile olan yoldur. İlçenin İl ile olan ulaşımı yeterli değildir. Özellikle Köy yolları bir an önce bakım yapmayı gerektirecek kadar kötü durumda olup. köy yollarının bozukluğu terörle mücadeleyi de olumsuz yönde etkilemektedir.

 

Kışın yoğun kar yağışı nedeniyle gerek köy yolları, gerekse İl merkezine bağlantı yolu zaman zaman ulaşıma uzun süreler kapanmaktadır. İlçe merkezinde bulunan Köy Hizmetlerine ait bir adet Greyder ve bir adet Dozerle kar mücadelesi yapılmaktadır. Bu da ihtiyaca yeterince cevap verememektedir.

 

İlçenin en kullanımlı ve en kısa yol güzergahı ile halihazırda kullanılmakta olan Adaklı-Karaçubuk-Sancak-Bingöl yolunun bakım inin yapılarak. kış aylarında açık tutulması ve bu yolun en kısa zamanda asfaltlanması bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine olumlu etki yapacaktır. Köy yollarının bakımı için. Köy Hizmetlerince devamlı olarak personel bulundurulmalı, araç ve gereç takviyesi yapılmalıdır.

 

Haberleşmede İlçe merkezinde 1000 abonelik Dicle tipi otomatik bir santral olup. halen 500 aboneye hizmet vermektedir. Merkez santralına bağlı 35 acente telefonu olup. bunların 4 tanesi terör nedeniyle Köylerinin boşalması sonucu çalışmamaktadır. İlçenin haberleşme sistemi 1998 yılı içinde ilçemizin dış hat bağlantısı fiber optik sisteme geçirilmiştir. Ancak, ilçemizde bulunan santral yeterlidir. İlçemizde hatların arızalarının giderilmesi için yeterince personel ve araç bulundurulması gerekmekledir. Yöre itibariyle Köylerde sık sık Telefon arızaları olmakta, güvenlik alındıktan sonra bu arızalar giderilmeye çalışılmaktadır. Ancak, daha önce döşenen kabloların uzun süreli olması ve çoğunun eski ve kopuk olması sebebiyle bu arızalara rastlanmaktadır.

 

İlçe merkezinde 500 abonelik Dicle tipi otomatik telefon santralı Karaçubuk Köyünde 122 abonelik Hasbağlar köyünde l 17 abonelik. Doğankaya köyünde 65 abonelik ve Bağlarpınarı köyünde 36 abonelik otomatik santral hizmet vermekte olup. 2001 yılında Gökçeli Köyümüzde 250 abonelik bir Telefon Santralı kurulmuştur. Mevcut diğer köylerimizde de Telefon acentelikleri bulunmaktadır.

 

İlçe merkezinde genelde Tv. yayınları net olarak izlenmektedir, TRT vericileri ilçemizin Karaçubuk,Bağlarpınarı ve Doluçay Köylerinde bulunmaktadır. Bağlarpınarı köyü Gülgölü ve Doluçay köyü Neva tepesinde bulunan TRT Tv. Vericileri 1993 yılında Teröristler tarafından yakılmış ve tahrip edilmiştir.Bağlarpınarında ki Tv. Vericisi daha sonra onarılmış fakat zaman zaman arıza yapmakta, tamiri ise uzun süre almaktadır.

 

Şu anda "Aktarıcı Sistemi" ile izlenen TRT yayınlarının daha sağlıklı olabilmesii için ilçemize "Uydu Sistemi" kurulması gerekmektedir.

 

İlçe merkezinde TRT 1.Kanal D.Star Show. Atv. Samanyolu televizyonları izlenmekte, ilçe merkezine yakın çevre köylerde kısmen buradan yararlanmaktadır.


Köylerin çoğunda sadece TRT Kanalı olup. bu da net olarak izlenememektedir.

Bugün 8 ziyaretçi (39 klik) kişi burdaydı!

En Güzel Filmler

YENİ OYUN SİTESİ