//-->
 

 

 

Hayaller...

balikesir ili sehri sehiri gölpazari ilcesi tarihi tarihcesi ilce hakkinda genis bilgiler gecmisi resimleri

Gölpazarı Tarihçesi

 

Gölpazarı İlçesinin Tarihçesi 

İlimizin bulunduğu bölge, tarihte Trakya'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Trakya'ya geçen çeşitli toplumların uğrak yeri olduğu için, burada bir çok devlet, uygarlık kurulmuş ve yıkılmıştır. Bu yörede ilk siyasi egemenlik kuran devlet HİTİT DEVLETİ olarak görülür. HİTİT DEVLETİ'NİN MÖ.. 1200'de yıkılması üzerine bu topraklar kısa bir süre Frig idaresinde kaldıktan sonra, LİDYA DEVLETİ'NİN eline geçti. MÖ.. 546'da LİDYA DEVLETİ’NİN PERSLER tarafından ortadan kaldırılması üzerine PERS IMPARATORLUGU'na katildi. Yöremiz, PERSLERİN MÖ.. 334'te İSKENDER tarafından BIGAÇAY'da mağlup edilmesiyle İSKENDER IMPARATORLUGU'na katildi. ISKENDER'in ölümünden sonra bölgede kültür ve sanatlarını daha FRIGYALILAR zamanından beri devam ettiren bölgenin yerli halkı BİTİNLER, MÖ.. 3 ncü yy.lın baslarında BITINYA KRALLIGI'ni kurdular. 

MÖ.. 1 nci yy.da Romalılar tarafından idare edilmekte olan bu yöre, M.S. 395'te ROMA IMPARATORLUGU'N UN parçalanması üzerine DOĞU ROMA (BİZANS) DEVLETİ’NİN yönetimine geçti. 

OSMANLI BEYLIGI'nin yöreye egemen olmasıyla da bu topraklar TÜRK idaresine geçti. 

1071'den sonra akın akın ANADOLU'YA giren TÜRKLER, ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ'Nİ kurmuşlar ve TÜRK BİRLİĞİNİ sağlamışlardır. Fakat doğudan gelen MOĞOL baskısı devlet otoritesini zayıflatmıştır. Bunun üzerine SELÇUKLULARIN bati sınırlarında GERMIYANOGULLARI, EREFOGULLARI, HAMITOGULLARI, MENTESOGULLARI BEYLİKLERİ ile OSMANLI BEYLIGI, Bati Anadolu'da ise KARESIOGULLARI, SARUHANOGULLARI, SAHİP ATAOGULLARI ve AYDINOGULLARI BEYLIKLERI kuruldu. 

Daha SELÇUKLULAR zamanında, SELÇUKLULARIN bati sınırlarına yerlestirmis oldukları uç aşiret beyleri ve bu arada BITINYA sınırında iskan edilmiş bir kişim KAYI BOYU aşireti BIZANS IMPARATORLUGU'nun XIII. yy. sonlarındaki zayıf durumundan istifade ederek harekete geçmiş ve RUMLARA ait şehir ve kaleleri işgale başlamışlardır. 

OSMANLI DEVLETI'ni kurmuş olan aile OGUZ TÜRKLERI'nin GÜN HAN kolunun KAYI BOYU'ndandir. Ünlü SELÇUKLU tarihçisi YAZICIZADE'nin SELÇUKNAME adli eserinden anlaşıldığına göre KAYI: Kuvvet ve kudret sahibi anlamına gelir. 

Bu KAYI BOYU'nun bir kısmi 1 nci Alaeddin KEYKUBAT (1219-1236) zamanında ANKARA'nin batısındaki KARACADAG yöresine yerleştirilmişlerdir. 

KAYILAR "Dörtsüz Çadır halkı" olup, 13 nci yy.ın ikinci yarısında Başkanları ERTUGRUL BEY idi. ERTUGRUL BEY akıncıları ile birlikte SELÇUKLU Sultanlarının yanında yer almış, zafer kazanılmasını sağlamıştır. ERTUGRUL BEY sonraları KARACAHISAR’ ve SÖĞÜT’Ü zaptetmiş. BILECIK RUM Beyini de vergiye bağlamıştır. SELÇUK Sultanide mülk arazi olarak SÖĞÜT’Ü ERTUGRUL BEY’E vermiştir. Bu sıralarda Kadı’lar kışlak olarak SÖĞÜT’TE, yaylak olarak da DOMANİÇ’TE yerleşmişlerdir. 

SÖĞÜT’TE türbesi bulunan ERTUGRUL GAZI 90 yasını geçmiş olarak 1281'de vefat etmiştir. Yerine 23 yasındaki oğlu OSMAN BEY geçmiştir. 

OSMAN BEY genç, zeki, atılgan, cesur bir önderdir. Yağdığı akınlarla yakınlarına güven veren OSMAN BEY, askeri gücünü artırarak varlığını ispatlamıştır. Bunun üzerine SELÇUKLU Sultanı Gıyaseddin Mesud, OSMAN BEY'e bir hil'at, bir kılıç, gümüş takımlı bir at, yüz bin dirhem gümüş ve savaşçı gazilere verilmek üzere çok sayıda silah armağan etmiştir. Gönderilen bu beylik alametleri onun yerini iyice sağlamlaştırdı. 1299 yılında OSMAN BEY, beyliğini ilan ederek devletin çekirdeğini kurmuş oldu. Aynı zamanda çevrenin en sözü geçen, itibarlı büyüklerinden Ahilik teşkilatının önderi ŞEYH EDEBALI'nın kızı MALHATUN ile evlenerek, esnaf teşkilatları arasında da itibar sahibi olmuştur. 

OSMAN Bey’in ününün ve kuvvetinin günden güne artmasından kaygılanan RUM Beyleri, onu öldürmek için planlar yapmaya başladılar. 

Kızını BILECIK tekfurunun oğlu ile evlendirecek olan YARHISAR tekfuru, OSMANBEY’ düğününe davet edecek ve bu düğünde OSMAN BEY’İ öldürecekti. Fakat daha eski yıllarda SEYH EDEBALI'nın kızı BÂLÂ HATUN yüzünden çıkan savaşta ESKIEHIR tekfuru ile birlikte OSMAN BEY’İ öldürmek isteyen, yapılan bir savaşta yenilip esir düsen ve OSMAN BEY tarafından serbest bırakılan HARMANKAYA hakimi KÖSE MIHAL, suikast planını OSMANBEY’ bildirir. OSMAN Bey daha kurnazca hareket edecektir. O zamana kadar OSMANLILAR yaylaya çıkarlarken ağı eşyalarını BILECIK Kalesine bırakırlar ve dönüşte de bunun karşılığında hediyeler verirlerdi. OSMAN BEY yine yaylaya çıkılacakmış gibi, askerlerin bir kısmını kadın kıyafetine sokarak eşyalarla birlikte BILECIK Kalesine gönderdir. İste bu yiğitler daha sonra BILECIK’ fethetti. Arkasından YARHISAR da fethedildi. 

İste OSMANLI DEVLETİ’NİN ilk kuruluş devirlerinden itibaren askeri tarihinde mühim rol oynamış ve bilhassa akıncı teşkilatında görev almış ümera ailelerinden birisi de MIHALOGULLARI (Misal Bey, Köse Misal, Gazi Misal, Misal Gazi) ailesidir. 

Kökeni, OSMAN GAZI zamanında HARMANKAYA (Harman köy) tekfuru olup sonradan Müslüman olan Köse Misal’e bağlanan bu aile, yüzyıllarca imparatorluğa hizmet etmiş, kuruluş ve yükseliş devirlerinde ünlü kahraman gaziler yetiştirmiştir. MIHALOGLULLARI ailesinin bilenen ilk büyüğü KÖSE MIHAL'dir. Bu aile MIHALOGULLARI, GAZIMIHALOGULLARI, KÖSEMIHALOGULLARI diye de anılmıştır. Aile KÖSE MIHAL’MİN ölümünden ve RUMELI fetihleri başladıktan sonra, sınırlarda askeri görevlene ve düşman ülkelerine akın isleriyle görevlendirilince "MIHALLI AKINCILAR" adını aldı. Diğer akıncı ailelerinden MALKOÇOGULLARI da OSMANLILARIN Avrupa içlerine ilerlemelerinde yardımcı olmuş akıncı ailesidir. 

GÖLPAZARI, OSMANLI BEYLIGI'nin kuruluş yıllarında, iste bu KÖSE MIHAL’MİN beyi olduğu HARMANKAYA tekfurluğuna bağlı idi. Daha sonra KÖSE MIHAL’MİN Müslüman olup OSMAN Bey’in hizmetine girmesiyle HARMANKAYA Bölgesi ile birlikte GÖLPAZARI toprakları da OSMANLI BEYLIGI'ne katılmış oldu. İlçemiz OSMANLI zamanında RESULSEL, DÖNEN, AKÇAOBA, AKÇAOVA gibi adlar almıştır. İlçenin OSMANLILARA katılmasında sonra güney yönünde bulunan gölün kenarında büyük bir kır pazarı kurulmuş ve bu yüzden GÖLPAZARI adını almıştır. 

İlçede KÖSE MIHAL’MİN torunu MIHALGAZI tarafından (1416-1419) yıllarında TASLAN, MIHALGAZI CAMISI, HAMAM, ZINCIRLI KUYU yaptırılmıştır. Küçük yenice köyünün batısında SAKARYA nehri kıyısında ayak kalıntıları olan bir Taşköprü bulunduğu ve ISTANBUL - BAGDAT yolunun buradan geççiği söylenmektedir. OSMANLILAR döneminde çeşitli TÜRK eserleriyle süslenmiş olan GÖLPAZARI, BURSA (HÜDAVENDIGÂR) sancağı sınırları içinde BILECIK (ERTUGRUL) kazasına bağlı bir bucak iken, 1926 yılında BILECIK iline bağlı bir ilçe olmuştur. 

Kurtuluş Savası yıllarında BILECIK yunanlılar tarafından işgal edilerek tamamen yakılıp yıkıldığı halde, düşman SAKARYA’DAN bu tarafa geçememiştir. Fakat BILECIK Yunanlılar tarafından yakıldığında geceleri göklere vuran yangın alevlerinin ışıklarının GÖLPAZARI çevre köylerinden görüldüğü ve GEYVE BOĞAZI’NDAN ESKIEHIR - AFYON hattındaki cephede süren savaşlarınn top seslerinin İlçemiz köylerinden duyulduğu, o günleri yasayanlar tarafından anlatılmaktadır. 

İlçemiz ve köylerimiz halkının Kurtuluş Savası’nda TÜRK ordusuna insani, yiyeceği, giyeceği, hayvani ve taşıt araçları ile katkıları olmuştur. GÖLPAZARI ŞAHİNLER Köyü’nden Mehmet Nuri Efendi BILECIK Müftüsü iken, BILECIK Yunan işgaline uğramıştır. O zaman Mehmet Nuri Efendi Yunanlılarca yasak bölge ilan edilen EGMEDEK TEPESİ’NE sabahın erken saatlerinde çıkarak, elindeki dürbünle düşmanın hareketlerini gözetler, edindiği bilgileri ANKARA’YA ulaştırırdı. Bunu haber alan düşman pusu kurarak Mehmet Nuri Efendi'yi şehit etmiştir. Kabri, olayın geççiği DERESAKARI Köyü’ndedir. 

Halen hayatta olan Milli Mücadele Gazilerinden SALIH ÜNAL’IN anılarına göre : " 1336-1337 yıllarında (1920-1921) GÖLPAZARI’NDA milis kuvvetleri kurulmuştu. Bu milis kuvvetlerinin başkanı telgraf müdürü Ziya Bey idi. Nahiyemizde Osmanelili Rafit Ona. vardı. Rafit Ona. milislere silah sağlıyordu. Kendimde kendi atımla, babamın verdiği mavzerle, elbiselerimle Kurtuluş Savası’na katildim. O zamanlar askerlik şubesi Pamuk ova’da idi. Orada süvari tugayına, daha sonra da Sakarya Atalar Mehmet Efendi yaylası’nda 21 nci Alay 1 nci Süvari fırkasına katildim. Genelde Kurtuluş Savası’nda Afyon bölgesinde hizmet verdim. Bu savaştan madalya aldım. Bu arada hatırlayabildiklerimden Köprücük köyünden Ali ÇETINKAYA, Kümbet köyünden Hasım ÇETINKAYA, Sarıhacılardan Halil CEBECI Türk Kurtuluş Savası’na katılanlardandır. O zamanlar Gölpazarı 85-90 hane kadardı. 

İlçemizden, Osman DOGU, Ismetpasa Camisi emekli imamı halen hayatta olan Tahir YURTTAS, Olucak köyünden İbrahim ARSLAN diğer Kurtuluş Savası gazileridir. 
Gölpazarı İlçesinin Coğrafi Konumu 
İlçemiz Bilecik ilinin Kuzey Doğusundadır. Batı Karadeniz Bölgesi sınırları içindedir. Yüzölçümü 895 km2 'dir. Kuzeyde Sakarya İlinin Geyve ilçesi, güneyde Söğüt İlçesi, doğuda Bolu İlinin Göynük İlçesi, batıda Bilecik Merkez ilçe ve Osmaneli ilçesi ile komşudur. 

Engebeli bir araziye sahip olan İlçenin büyük bir kısmı 500-1000 m. arasında değişen tepeliklerle kaplı olup, bunlar arasında GÖLPAZARI, KARAAĞAÇ ve YENİPAZAR ovaları bulunmaktadır. Gölpazarı ovası alüvyonlarla örtülü bir çöküntü ovasıdır. Dördüncü jeolojik devirde (Kuaterner) meydana gelmiş bir çöküntü havzasıdır. Etrafındaki tepelik alanlar, kuzey ve güneydeki kırık hatlarını ve yükselti alanlarını oluştururlar. Gölpazarı havzasının batı kesimindeki sığ göl 1-2 m. derinliğindedir. 1948 ve 1963 yıllarındaki D.S.İ. drenaj çalışmaları sonucu kurutulup kanal yapılarak sulu ve kuru ziraata açılmıştır. Ovada yer altı suyunu kullanan çok sayıda artezyen kuyusu vardır. Ova etrafındaki fay hatları ve horstlar çeşitli tepe ve dağ adları ile anılırlar. 

İlçenin en yüksek yeri Gölpazarı ovasının güneybatısındaki Göldağı'nın Kurşunlu tepesi 1284 m.'dir. bu dağların batıya doğru uzatısında Meryem Dağı, Kuyulu Dağı, Paşa Dağı bulunur. Gölpazarı ovasının güneyinde ise Şahinler, Hasan Dağı Türkmen Sırtları, Harmankaya, Kuşcatepe, Ekser Doruğu, Sipahi Dağı bulunur. Ovanın güneydoğusundan başlayan Dokuz sırtları Göynük ilçesine kadar uzanır. Kuzeyde ise Sakarya nehrinden itibaren Kocadağ sırtları uzanmaktadır. Ova etrafındaki tepeler ve dağlık alanlar 2 nci Jeolıjik devrin jura bölümü ile 3 ncü jeolojik devrideki Alporojenezi esnasında oluşmuş, Alp dağlarının uzantısı olan genç kıvrım dağlarıdır. 

İlçede az miktarda orman ve daha çok olarak da fundalık ve bataklıklar bulunmaktadır. Akarsu kenarlarında söğüt araçları, vadi içlerinde zeytin, fundalıklar içinde ıhlamur, kızılcık, maki ve diğer ağaç türleri ile step bitkileri vardır. Ova çevresi insanların ve keçi gibi ormanlara zarar veren hayvanların tahribi sonucu bitki örtüsü bakımından fakirleşmiş, bunun sonucu olarak büyük çaplı bir erezyon alanı durumuna geçmiştir. 

Orman alanları içinde ve su kenarları ile ovalarda tavşan, bıldırcın, keklik, yaban ördeği, çulluk, tilki, kurt, yaban domuzu gibi av hayvanları vardır. Ancak avlananların çokluğu ve bilinçsiz avlanma keklik gibi bazı av hayvanlarının çok azalmasına yol açmıştır.

Bugün 2 ziyaretçi (73 klik) kişi burdaydı!

En Güzel Filmler

YENİ OYUN SİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Menü

Eğlence

Webmaster Araçları

 


 

 

Link Değişimi:OyunTezgahı Komedibisikleti webnetlebi => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=