//-->
 

 

 

Hayaller...

aydin ili cine ilcesi akcaova beldesi belediyesi kasabasi tarihi tarihcesi belde hakkinda egnis bilgiler

AkçaovaAydın ilinin Çine ilçesine bağlı bir beldedir.

Konu başlıkları

  [gizle

Tarihi [değiştir]

Bugün merkez nüfusu 2.850 dolayında olan Akçaova Belediyesi, 1968 yılında kurulmuş, 1969 yılında faaliyete geçmiştir, 5 mahalleden oluşan merkez Akçaova’nın geçim kaynağı hayvcancılıktır. Kesin olmamakla birlikte Aydın ilini hayvan ihtiyacının %47’sini karşılayan Akçaova halkı için yaygın olan yakıştırmalardan biri; “Akçaova’lının topalına Kars’ta rastlanmış” denilir. Bu, belde halkının hayvan alımı için ülkenin dört bir yanına gittiğini anlamak için söylenmiş bir sözdür. Akçaova’nın adının yüzyıllar önce buraya yerleşen bir Yörük obasından kaldığı sanılmaktadır. 55 yaşındaki Cevat Bozun anlatımına göre; Yüzyıllar önce bu bölgede üç Yörük gelip yerleşti. Bunlar; kıllı Yörük, sarı Yörük ve ak yörüktür. Belli bir süre aynı bölgede iyi ilişkiler içerisinde yaşamlarını sürdüren bu Yörükler, bir süre sonra aralarında çıkan tartışmalara, sinir kavgalarına son vermek için ayrılmaya karar vermişlerdir. Kıllı Yörük, bölgenin batısına Seferler ve Hasanlar mıknatısına sarı Yörük doğuya, sarıköy tarafından yerleşti ak yörükte, bugün Akçaova beldesinin kuzeyinde kalan hamam yıkıklığı mevkiinde kaldı. Ak yörük’ün adıyla anılmaya başlanan Akçaova, o gün bugündür Akçaova olarak bilinmektedir. Diğer bir iddiaya göre, 1820li yıllarda Akçaoba adında bir Yörük grubu bölgeye gelip yerleşmiştir. 1910 yılında Akçaova’da Bucak teşkilatı kurulunca adı Akçaova olmuştur.

Akçaova belediyesine; 1969 yılında Ömer Akar seçilmiştir. Ömer Akar, 1969-1977 tarihleri arasında belediye başkanlığı yaptı. 1977 seçimlerinde belediye bakanlığı görevine Ali Çınar devr aldı. 1980 ihtilaline kadar Ali Çınar görevde kaldı. İhtilalde Bucak İlköğretim müdürü Mehmet Özen, geçici olarak belediye başkanı oldu. 1984 yılında Mustafa Karabacak belediye başkanı seçildi. Karabacak on yıl görevde kaldı ve 1994 seçimlerinde görevi Nadir Değirmendere’ye devr etti.2004 yılındaki yerel seçimlerde belediye başkannı Hasan Çam oldu. Hasan Çam 10 yıl beldeyi hizmet ettikten sonra 2009 seçimlerini İsmail Çerçi kazandı.

Akçaova belediye başkanlığı yapanlardan Ali Çınar ve Mustafa Karabacak bağımsız olarak seçimlere girmiş ve belediye başkanlığını kazanmışlardır. Akçaova belediye binasının yapımına 1984 yılında başlanılmış 1993 sonu bitirilmiştir. Eski belediye binasının olduğu yere yapılan bina,bucağın uzun yıllar gereksinimini karşılayabileceği ölçüdedir. Üç katlı olan binanın alt katı kiraya verilmiştir. Akçaova’da Gencer dışında yılda birkez yapılan oyuk dibi dedesi şenliği düzenlenir. Gökbel dağının başpınar mevkiinde Oyuk dibi dedesine yılda bir kez gezi düzenlenir.

Bu gezi sırasında avcılar atış yarışmaları yaparlar. Ailece, traktör ya da jeeple gidilen bu yerde tandırlar yapılır, yemekler yenilir.

Kasabanın bağlı olduğu Çine ilçesi ile ülkenin diğer yerleşim merkezlerine ulaşım rahatlıkla sağlanmaktadır. Akçaova’dan minibüs ve taksi dolmuşlar ile Çine’ye devamlı nakil vasıtası vardır.

Akçaova’nın pazarı Çarşamba günleri kurulur.Bayramlarda pazartesi de olabilir.

Kültür [değiştir]

Akçaova Belde Halkı’nın Ramazan Bayramı eğlencesi olan Gencer, yaklaşık 200 yıldır yapılan bir eğlencedir.

Coğrafya [değiştir]

Aydın iline 55 km, Çine ilçesine 15 km uzaklıktadır.

Topoğrafya [değiştir]

Akçaova’da topografya 5 ayrı oranda ele alınmıştır, bu oranlar sırasıyla %0-5, 5-10, 10-20, 20-30 ve 30 üstüdür.

Akçaova topografik yapısı engebelidir. Belde’nin kuzey ve güney’i yükselen bir yapıya sahiptir. Mevcut yerleşme daha çok %10-20 arasında görülürken çok azda %20-30 eğimli arazilerde yerleşilmiştir.

Akçaova’da dere kenarları genellikle % 0-5 arası eğime girerken söz konusu alanları Orta mahallede ve Bekarlar mahallesinde görülmektedir. Kasabanın merkez kesimi doğusu ve batısı % 5-10 arası eğime sahiptir. Planlamada ağırlık % 5-20 ye kadar eğimli araziye verilmeli, daha fazla eğimli kesimler ancak halihazır meskun alanın zorunlu olarak yanında bulunan kısıtlı bir alana rastlatılmalıdır.

Jeolojik Yapı [değiştir]

Belde jeolojik etüdü jeolog Arşed Artaş tarafından yapılmıştır. Akçaova’nın jeolojik çehresi basit bir jeoloji yapısına sahiptir. Sade olarak menderes masifin güney kısmında yer alır. Tamamen metamorfik taşlardan (Granitas-Syon-Mikaşis-Gnays)gibi bir litolojiye sahiptir. Üst kısımlarda altedasyondan falum teşekkül etmiştir.

Bölgede bulunan çatlak sistemleri heterojen konumdan ve sathidir. Bu çatlakların derinlemesine bazen kaymalar hasıl olmuştur. Buna misal olarak Cumhuriyet Mahallesi'nde ve Hacımemişler batısında tikle kayması olmuştur. Bunun neticesi orada kurulan evler kayan kitlelerle birlikte kaymıştır.

Deprem Durumu: Akçaova 2. derece deprem bölgesi içindedir. Sonuç ve öneriler:

1 Akçaova Menderes metomorfik vasifininin üzerinde kurulmuştur. Bu masif genellikle sağlam bir zemin karakteri arz etmiş bulunmaktadır.

2 Hacımemişler ve Cumhuriyet mahallesinde görülen kütle kaymaları bu durum karşısında yapılacak inşaat temelleri sağlam kayaya oturmalı ve toprak zeminden kaçınmalıdır. Toprak zemin tıraş edilip kaldırılmalıdır.

3 Meilli topoğrafyadan kaçınmalı ve yapılacak inşaat düz veya düze yakın alanlarda yapılmalıdır.

Hidroğrafya [değiştir]

Akçaova çevresi tamamen mikajist gnays ve granitazisayon gösteren tamamen matemorfik taşlardan ibarettir. Arazi masif, horoz olmayan ve aynı zamanda yer altı su haznesi yapacak kadar çatlaklı olmayan bir yerdir.

Bundan dolayı yer altı suyuna rastlamak mümkün değildir. Belde güneyinde Gökbel Dağ’ında (Söz konusu dağ çalışma alanı dışında) bol miktarda çatlaklardan sızan sulara rastlanmıştır. Bu sular kifayetsizdir ve iktidai bir usülle şehre ulaşmaktadır. Bundan dolayı evlere verilen su tam olarak kifayetli değildir.

Kasabada birkaç ufak dere akmaktadır. Çoğu yaz aylarında kuru olan dereler taşkınlık yapmamaktadır.

Bitki Örtüsü [değiştir]

Akçaova ve çevresi Türkiye geneli için yapılmış olan bir taksim 100.000 ölçekli toprakla kabiliyeti haritasına göre III,VI,VII. Sınıf topraklarına sahiptir.

Akçaova planlama sahası VI. Sınıf tarım toprakları içerisinde kalmaktadır. Bitki örtüsü haritasına baktığımızda çayır-mera ve özel mahsül alanı olan zeytinlikler görülmektedir. Zeytinlik alanlar genellikle çalışma alanı güneyindeki yüksek eğilimli alanlar ile doğuda ve çok az bir alanda da batı da yer almıştır. Belde meskun saha dışı genellikle çayır ve mera alanlarıyla kaplıdır. Çalışma alanı içinde zeytinlikler 21.74 ha.lık alan kaplarken çayır-meralık alanlar 96a.lık yer kaplamaktadır.

Beldenin en önemli ekonomik yapısını oluşturan besicilik meralık alanların kasaba içinde dağınık bir şekilde yayılmasına neden olmuştur. Söz konusu alanlar meskun doku içinde olduğu gibi meskun doku dışında boş alanlarda da sık oranda dağılmıştır.

 

İklim [değiştir]

Kasabanın iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus [değiştir]

Akçaova’nın son yıllarda artışının giderek azalması belde de ekonomik yapının durağan hale gelmesi yanında belde yakınlarında bulunan Aydın, İzmir, Denizli gibi büyük yerleşmelere olan göçün nedenleri olarak nitelendirilebilir.

Hacımemişler ve Çömlekçi mahalleleri çalışma alanı batısında ve kent merkezine yaklaşık 1.5 km. uzaklıkta yer almıştır. Cumhuriyet mahallesinde 305 hanede 915 kişi, Bekarlar mahallesinde 226 hanede 653 kişi, Orta mahallede 269 hanede 893 kişi, Hacımemişler mahallesinde 69 hanede 162 kişi ve Çömlekçi Mahallesinde 52 hanede 164 kişi yaşamaktadır. Ortalama hane büyüklüğünün 3.07 kişi olduğu Akçaova’da, Cumhuriyet mahallesinde hane başına düşen nüfus 3,00 kişi olurken bu sayı Hacımemişler mahallesinde 2,34 kişidir. Belde batısında Akçaova belediyesine bağlı olan Çömlekçi mahallesi 370 kişi nüfusa sahip iken son yıllara doğru ekonomik nedenlerle göç hareketleri olmuş nüfusu 164 kişiye inmiştir.

Sosyal Yapı [değiştir]

Akçaova sosyal yapısı Anadolu kentlerine benzemekle birlikte bölgenin genel olarak ekonomik yönden hareketliliği çevre yerleşmelerle olan ulaşım kolaylıkları, turizm bölgelerine yakın oluşu halkın bilgi ve görgülerini azda olsa geliştirmiş durumdadır.

Kasaba’da din işlerinin yürütülmesinde toplumun dini konularda aydınlatılmasında ibadet yerleri olarak dört adet camii vardır.

Belde’de okullaşma oranı %97’dir.

Ekonomi [değiştir]

Kasabanın ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Köyün hemen hemen hepsi zeytincilik ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşmaktadır.

Yıllık 10.000 büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip, 2 veteriner ve 4 kasapla hizmet veren Entegre Et Tesisleri bulunmaktadır.

Çömlekçilik Eğitim Merkezi'nin açılması 2900 nüfuslu beldenin ekonomisini de önemli ölçüde hareketlendirmiştir.

Çömlekçilik mesleğinin yaşatılmasının yanı sıra ileriye yönelik meslek edindirme ve iş istihdamı yaratacak olan proje sayesinde kurs süresince kursiyerlere her ay 128 Avro ödeme yapılmıştır. Bu paralar belde ekonomisine girdi sağlamış, beldede bulunan esnafların alışverişlerinde artış gözlenmiştir.NOT:Bir ara haşhaş ekmeye çalıştılar fakat jandarma birlikleri bunu önlemiştir.

Belediye Başkanı [değiştir]

İsmail ÇERÇİ

5 Mahallesi Bulunmaktadır.

Mahalleler [değiştir]

Yerleşim yerinin Mahalle tüzel kişiliği alması ile birlikte Mahalle tüzel kişiliğini temsil etmesi için Mahalle muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Belediyemize bağlı mahallerimiz:

Cumhuriyet Mahallesi - Ahmet Koyun
Orta Mahallesi - Mustafa Taştan
Bekarlar Mahallesi - Cafer Akar
Hacımemişler Mahallesi - Hidayet Savaş
Çömlekçi Mahallesi - Rafet Akar

Altyapı Bilgileri [değiştir]

Beldede ilköğretim okulu ve lise vardır. Beldenin içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi vardır. Sağlık ocağısağlık evi ve 2 tane eczane vardır. Beldeye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup Beldede elektrik ve sabit telefon vardır.Ayrıca 1. sınıf ruhsatlı bir mezbaha, avrupa birliği destekli bir çömlekçilik eğitim merkezi ve bir futbol sahası vardır.

Bugün 1 ziyaretçi (24 klik) kişi burdaydı!

En Güzel Filmler