Yaşlanma, doğum ya da fiziksel bozukluk nedeniyle sorunlu olan göğüslere, Estetik International'da uygulanan operasyonla çözüm bulunuyor.

Estetik International, kadınların estetik kaygılarının başında gelen meme büyütme operasyonlarını başarıyla gerçekleştirmektedir. "Augmentasyon mamoplasti", az gelişmiş göğüslerin, yaşlanmaylaveya özellikle doğum sonrası küçülmüş göğüslerin ya da doğumsal olarak birbirine eşit olmayan (asimetrik) göğüslerin büyütülmes, şekillendirilmesi, iki göğsün birbirine eşit hale getirilmesi amacıyla yapılan cerrahi girişimdir. Estetik International' da uygulanan ve meme protezi kullanılarak memelerin büyütülmesini hedefleyen bu işlem 1-3 saat sürüyor. Bu operasyon nörolept anestezi altında sedasyonla birlikte epidural anestezi kullanılarak uygulanıyor.

Oparatör Dr. Bülent Cihantimur, meme protezinde delinme, sızdırma gibi problemlerin artık protezlerin çok kaliteli olması sebebiyle yok denecek kadar az olduğunu söylüyor.

Hiç bir bilimsel çalışma silikonun "kanser" sebebi olduğunu gösterememiş veya kanıtlayamamış olmasına dikkat çeken Dr. Bülent Cihantimur, uygulanan yöntem hakkında şunları söylüyor: "Eski protezlerde, bir silikon kılıf ve içerisinde daha az yoğunlukta silikon sıvısı ile doldurulmuş bir yapı söz konusu idi. Yeni tür silikon protezlerde kullanılan silikon dolgunun akıcılığı öyle ayarlanmıştır ki, protezin kapsülünü yaralasanız bile içindeki dolgu silikon dışarı akmaz, yani son derece güvenlidir."