//-->
 

 

 

Hayaller...

ERZURUM ILI HINIS ILCESI HALILCAVUS BELDESI BELEDIYESI KASABASI TARIHI TARIHCESI

HalilçavuşErzurum' ili'nin Hınıs ilçesine bağlı bir beldedir.

 

Konu başlıkları

  [göster

Tarihi [değiştir]

Tehcir öncesi Ermeni yerleşkesi olan bu köy tehcir sonrası tamamen boşalmıştır. Diğer tüm aileler tehcir sonrası bu beldeye gelip yerleşmiştir. Dolayısıyla köyün tehcir öncesi tarihi hakkında kesin bilgi mevcut değildir.

Tehcir sonrası Kafkaslardan muhacır kökenli,Muş Bulanık tarafından Kürt kökenli aileler gelip yerleşmiştir. Ayrıca Bingöl Solhan'dan Zaza kökenli aileler gelip yerleşmiştir(Hacı Dekko). Daha sonra 1936 yılında Erzurum'dan ve Karadeniz Bölgesi'nden çeşitli Türk aileleri Hınıs ve dolayısıyla Halilçavuş'a iskan edilmiştir.

Cumhuriyetin kurulmasından itibaren köy tüzel kişiliğine haiz olan belde çevre köyler için merkez teşkil etmektedir.Köyün karakolu olup bu karakol diğer köylere de hizmet sunmaktadır.

Köyümüz 1992 yılında belediye olup, halen belde tüzel kişiliğine haizdir. Belediyede 15 memur mevcuttur. Doğru düzgün işlemeyen belediye hiçbir kamu hizmetinde etkinlik sağlayamamaktadır.

Coğrafi Konumu [değiştir]

Beldedeki yerleşim, toplu yerleşimin tipik örneğidir. Köyün altından Ağırçimen Deresi sağ kenarından Avanes Deresi solundan Güzeldere geçmektedir. Ancak bu derelerdeki sular değerlendirilmemektedir. Hınıs'ın coğrafi olarak en güzel köylerinden biridir.

Beldenin güneyinde Bulanık Dağı bulunmaktadır. Önünde ise Ağırçimen,Köydibi,Çaydüzü isimlerinde düz ovalar yer almaktadır. Toprak verimli volkanık bir yapı arz etmektedir.

Komşu köyleri; Göller,Tellitepe,Kızılahmet,Dağ Çayırı,Tendürek'tir.

İklim Durumu [değiştir]

Beldede görülen iklim tipik karasal iklimdir. Ancak son yıllarda Malazgirt'te yapılan baraj dolayısıyla iklimi ciddi şekilde yumuşamıştır.

Tipik bozkır ikliminin hakim olduğu yerleşim yerinde ağaçlanma sadece belde merkezinde mevcuttur. Verimli ovalarda ağaçlar yok denecek kadar azdır. Doğada yetişen mazi,karçin vb. yabani ağaçlar bile katledilip doğaya adeta kıyılmaktadır. Toprak yapısı; volkanik(humusu zengin) verimli bir toprağa sahiptir.

Nüfus Durumu [değiştir]

Beldemiz yoğun şekilde göç vermektedir. Bunun sebebi olarak yeterli istihdam alanlarının yaratılamaması gelmektedir. Gençler genel olarak büyükşehirlere iş umuduyla gidip yerleşmektedir.

Beldemizin yaklaşık 2-3 katı nüfusu başka şehirlerde yaşamaktadır. Özellikle istanbul,İzmir, Ankara,Konya gibi büyükşehirlerde hemşehrilerimiz yaşamakta olup ayrıca yurtdışında da ciddi bir nüfus yaşamaktadır. Gurbete gidip başarılı olan hemşehrilerimiz hiçbir şekilde beldeye yatırım yapmamaktadır. Psikolojik boyutta bunun altında yatan sebep, çok sonraları(tehcir sonrası) yurt edinilen bu yerin yurt veya vatan olarak benimsenilmiş olmamasıdır.

Yıllara göre belde nüfus verileri
2007 1.186
2000 2.600
1997 2.056

Sosyal Yaşantı [değiştir]

Beldede kahve yoktur. Gençler daha çok amatörce futbol oynamaktadır. Halkın en büyük sorunu iş imkânlarının sınırlı ve gizli işsizliğin fazla olmasıdır.Tarımla herkes uğraşmasına rağmen bu uğraş kendi ihtiyacını karşılayamamaktadır.

Ailecilik hat safhada olup, belde halkı hiçbir zaman birlik olup bir iş yapamaz. Kişisel ilişkiler zayıf olup consensus(biraraya gelip ortaklaşa karar alma) zayıftır.

Arzulanan belde sorunlarının demokratik bir yöntemle tartışılması ve alınacak önlemlerin beraberce kararlaştırılmasıdır. Ayrıca köy kütüphanesinin kurulması ve burada gençlere kitap sevgisinin aşılanması köy için iyi bir adım olacaktır.

Eğitim Durumu [değiştir]

Belde de ilkokul bulunmaktadır. Ancak ilköğretim sonrası eğitime verilen önem nispeten azdır. Genel olarak üniversite mezunu oranı düşüktür. Ancak son yıllarda ciddi bir değişiklik gözlemlenmektedir.

Okuyan gençler de köye dönmemektedir.Dönenler ise halkın baskılarına fazla dayanamayıp terk-i diyar etmektedir. Dışardan gelen tahsilli insanlara saygıda kusur etmeyen halkımız kendi içinden çıkan cevherlerin kıymetini ne yazık ki bilmemektedir.Dışarıdan gelen öğretmenler ise bir yolunu bulup bir an önce kaçmaktadır. Bu şekilde gelen öğretmenler verimli olamayıp öğrencilere yeterli alt yapı verilememektedir. Yeterli alt yapıyı oluşturamadan liseye giden öğrenciler bir çok zorlukla karşılaşmaktadır.

Ekonomik Durum [değiştir]

Belde ekonomisine tarım ve hayvancılık hâkim olup mera ve yaylalar geniş alanlar kaplamaktadır. Meyvecilik yok denecek kadar az miktarda olup sebze tarımı yer yer yapılmaktadır. Halkın geçimi genelde gençlerin gurbete çıkıp inşaatlarda çalışıp gönderdikleri parayla sağlanmaktadır. Çok verimli arazisi ve yeterli su kaynakları olmasına rağmen halk tembelliğinden kendini sefalete mahkûm etmiş bir haldedir.

Sınırlı miktarda olsa da beldede arıcılık faaliyeti yürütülmektedir.

Altyapı [değiştir]

Beldede sular evlere getirilmiştir. Kanalizasyon çalışmasının ise ihalesi verilmiş olup, süreç devam etmektedir. Telefon ve internet bağlantısıdan faydanılmaktadır.Beldeyi Hınıs'la bağlayan yol asfalt olup, köy içindeki yollar asfalt değildir.

Beldede ise, konutlar genellikle tek katlı olup, ekonomik yaşayışın gereği olarak ahırlarla yan yanadır. Belde toplu yerleşim şeklindedir. Dağ yamacına kurulmuştur. Yaklaşık olarak 200 hane ev vardır. Evler ağırlıklı olarak betonarmedır.

Köyde ;Camii,Belediye ,Karakol , Sağlık Ocağı, Köyevi bulunup halkımız misafir perverdir. Çevre köyler açısından merkez teşkil eden bir konumdadır.

Dış Bağlantılar [değiştir]

Bugün 28 ziyaretçi (127 klik) kişi burdaydı!

En Güzel Filmler

YENİ OYUN SİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Menü

Eğlence

Webmaster Araçları

 


 

 

Link Değişimi:OyunTezgahı Komedibisikleti webnetlebi => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=