//-->
 

 

 

Hayaller...

DENIZLI ILI SERINHISAR ILCESI YATAGAN BELDESI BELEDIYESI KASABASI TARIHI TARIHCESI

Yatağan Serinhisar ilçesina bağlı; ilçeye 10 km mesafede 4.474 nüfuslu, çakı ve bıçakları ve KEFE yaylası ile meşhur bir beldedir.

Konu başlıkları

  [göster

Coğrafi Konum [değiştir]

Yatağan, Denizli ili sınırları içinde bulunmaktadır. Yerleşke Çal Dağı'nın güney eteklerine kurulmuş, kuzeyinde Çal Dağları, kuzeydoğuda Elma Dağı, kuzeybatıda 2571 rakımlı Honaz Dağı ve Kara doru tepeleri, güneyde ise Acıpayam Ovası ile çevrilidir. Kasaba toprakları %60 ormanlık, %13 yayla, %27 ovadır. Tarımsal arazilerin % 25'i sulanabilir,%75'i sulanamayan arazi olmakla birlikte meraların bir kısmı yayla olarak kullanılmaktadır, diğer kalan kısımları da ormanla kaplıdır. İklimve bitki örtüsü olarak; Akdeniz iklimi ve karasal iklim hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları sert ye soğuk geçen karasal iklim hüküm sürmektedir. Ortalama olarak bir m2'ye 325 m3 yağmur yağar. Kar yağışı normal olup, sıcaklık 35 santigrat derece ile 7 santigrat derece arasında seyreder. Kasaba merkezi; 585-09 Nolu karayoluna (Denizli-Antalya) 7 km mesafade, Serinhisar ilçesine 7 km, Denizli’ye 42 km mesafede kurulmuş olup rakım 950 m’dir.

İdari yapı [değiştir]

Kasabanın ilk olarak 1927 yılında belediyelik unvanını aldığı biliniyor ancak kısa süre sonra bu unvan geri alınmıştır (kesin tarih bilinmemekte). Günümüz idari yapılanmasındaki Belediyelik ise 1955 yılında o dönemin muhtarı, kurucu Belediye Başkanı İsa TUNÇBİLEK tarafından kurulmuş, vefat ettiği 1971 yılına kadar devam ettiği Belediye Başkanlık görevine daha sonra sırasıyla Ömer Baykara, Mehmet Öztürk, Ali Güngör, Tuncer Tunçbilek, Nevzat Şenel devam etmişlerdir. 29 Mart 2009 seçimleri neticesinde tekrar göreve gelen Tuncer Tunçbilek tekrar Belediye Başkan'ı olmuştur. Yatağan'da yukarı ve aşağı mahalle olarak iki muhtarlık idaresi varken 1994 yılında Belediye Başkanı olarak göreve gelen Tuncer Tunçbilek döneminde muhtarlık sayısı dört'e çıkarılmış ( Hüsnü Akşit - Remzi Şenel - İsa Tunçbilek ve Baha Akşit mahalleleri ) ve halen aynı idari yapı ile yürütülmektedir.

Demografik - Ekonomik Yapı [değiştir]

1997 yılı nüfus sayımına göre kasaba nüfusu 4474'tür. Ancak belde nüfusunun önemli bir kısmı da gerek yurtiçi gerekse yurtdışı olmak üzere belde dışında yaşamaktadır. Halkın geçim kaynağı olarak demircilik ve çeşitli kesici el aletleri sanatına bağlı olmakla birlikte tarım ürünleri de etkin bir konumdadır. Belirtmek gerekir ki demircilik tarihsel bir öge olarak halen yaşatılmaktadır ve hem belediye hem de özel teşebbüsün yardımıyla günümüz teknolojileri de geçmişten bilgiye adapte edilmeye çalışılmaktadır. Kasaba sınırları içinde ki ovalık tarım arazilerinin %25'i sulanabilir konumdadır ve bu arazilerde meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, tütün yetiştiriciliği ve son zamanlarda da kültür mantarı yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Tarihçe [değiştir]

Beldenin kuruluşunda akıncı beylerinden Osman (Yatağan baba adıyla bilinmektedir) isimli şahıs, zamanın Konya sultanı tarafından yörenin fethi için görevlendirilmiştir. Bölgenin hakimiyeti 1429 yılına dek yöredeki Türkmen beylikleri idaresinde olsa da 1429 yılında Osmanlı idaresine girmiştir. Tarihsel açıdan bu dönemde yöredeki demircilik önem kazanmış ve İstanbul'un fethinde kullanılmak üzere yatağan adlı bıçaklar yapılmıştır, ayrıca yine İstanbul'un fethinde kullanılmak üzere barut imal edilmiştir. Ancak bu dönemden sonra önemi azalan yöre hakkında Osmanlı kaynaklarında rastlanan bilgiler günlük zaptiye bilgilerinden öteye geçmemekle birlikte 18. ve 19. yüzyıllarda beldedeki medrese önem kazanmıştır.

Artık küçük bir Anadolu kasabası olan Yatağan, tarihsel öneminden yukarıda bahsedildiği gibi demircilik ve el sanatları alanında tüm Türkiye'de bilinen bir markadır. Beldede hemen hemen her ev bir atölye konumdadır ve halkın büyük çoğunluğunun uğraşı konumundadır. Sadece bıçak ve çakı imalatı ile sınırlı kalınmamış ürün çeşidi artırılmıştır. Halen çekiç, tarla araçları, bağ makası, koyun makası ve benzeri ürünlerde farklı boylarda üretim yapılmakta ve satılmaktadır. Tarihsel öneminden bahsettiğimiz yatağan bıçağı ve benzeri kılıç ürünleri ise sınırlı sayıda ve sipariş üzerine yapılmaktadır. Beldenin ekonomik olarak yükünü sırtlayan bu el işi ürünlerin pazarlanması için kooperatifler (Türkiye'nin üçüncü kooperatifi 1951 yılında kurulmuştur) ve ve yine ülkemizde az sayıda kurulan ortak kullanım atölyelerinin üçüncüsü 1995 yılında kurularak dönemlerinin teknolojileri getirilmiş ve ayrıca bu ata yadigarı mesleğe katkı sağlamak amacıyla belki de Türkiyede bir beldeye ilk defa bir EML (Endüstri Meslek Lisesi) kurulmuştur ve son 15 yılda da beldenin ve ürünlerin tanıtımı için festival düzenlenmektedir. Festival alanı olarak ise Kefe Yaylası kullanılmaktadır.

Dış bağlantılar [değiştir]

Bugün 2 ziyaretçi (72 klik) kişi burdaydı!

En Güzel Filmler

YENİ OYUN SİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Menü

Eğlence

Webmaster Araçları

 


 

 

Link Değişimi:OyunTezgahı Komedibisikleti webnetlebi => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=