//-->
 

 

 

Hayaller...

AFYONKARAHISAR BEYYAZI BELEDIYESI KASABASI TARIHI TARIHCESI BELEDIYE HAKKINDA GENIS BILGILER

BeyyazıAfyonkarahisar'ın Merkez ilçesine bağlı bir beldedir.

Belediye başkanı: Hasan Kocatepe'dir.

Konu başlıkları

  [göster

COĞRAFİ DURUM [değiştir]

Beyyazı, Afyonkarahisar merkez ilçeye bağlı bir kasaba olup, Afyonkarahisar'a 9 km asfalt yolla bağlanmıştır.

Kasabanın doğusunda Susuz Kasabası, batısında Erenler Köyü, kuzeyinde Çıkrık Kasabası, güneyinde ise Afyonkarahisar merkez ilçe yer alır.

Kasaba içerisinde jeolojik açıdan sakıncalı alan bulunmamaktadır.Genellikle yerleşmeye uygun düz bir arazi göze çarpmaktadır. Kasabanın doğusunda küçük yükseltilerle başlayan "Güzelim Dağı" bulunmaktadır. Kasaba gelişme alanı içerisinde ise yerleşmeyi olumsuz yönde etkileyecek derecede eğimli alan yoktur.

Kasabanın etrafı oldukça düzgün tarım arazileri ile çevrilmiştir. Bu alanlarda çok çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmektedir.

Beyyazı Kasabasında, kışların soğuk ve kar yağışlı, yazların ise sıcak ve kurak geçtiği bir "step iklimi" görülür. İlkbahar ve sonbahar mevsiminde ise yağışlar yağmur biçiminde artar ve step ikliminden biraz farklılık gösterir. Kasaba Afyonkarahisar merkeze çok yakın olduğundan tamamen aynı karakterdeki iklim özelliklerini yansıtmaktadır.

Kasabanın bitki örtüsünü tarımsal nitelikli alanlar, bahçeler ve kavaklık alanlar oluşturmaktadır. Özellikli bir bitki örtüsü topluluğu göze çarpmamaktadır.

Beyyazı Kasabası Bakanlar Kurulunun 23.12.1972 gün ve 7/5551 sayılı kararı ile kabul edilen Türkiye deprem bölgeleri haritasında "2. Derecede" tehlikeli deprem bölgesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Hazırlanan raporda inceleme alanının tamamının yerleşime uygun olduğu belirtilmektedir.

Beyyazı'da önemli bir yüzey suyu görülmemektedir.

Beyyazı Kasabasında çevreyi kirletici nitelikte sanayi tesisi bulunmamaktadır. Kasabanın geleneksel yapısını bu güne kadar korumuş olması, çevreninde korunmasını sağlamıştır.

TARİHÇESİ [değiştir]

Kasabanın kesin kuruluş tarihi bilinmemekle birlikte 110-120 sene önce kurulduğu tahmin edilmektedir. 1885-1900 yılları arasında kurulduğu tahmin edilen kasaba yıllar içerisinde gelişerek bugünkü halini almıştır. Beyyazı Kasabası sınırları içerisinde tarihi kalıntı bulunmamaktadır. Kasabanın eski ismi "Anbanaz" dır. Halk arasında genellikle eski ismiyle anılmaktadır.

SOSYAL YAPI [değiştir]

Beyyazı Kasabasının nüfusu, Belediye Başkanlığından alınan bilgiye göre 3025 kişidir. Kasabada; Atatürk, Örnek, Cumhuriyet olmak üzere üç mahalle vardır.

Kasabada tek eşli evlilik yapılmaktadır. Genellikle geniş aile tipine rastlanılmaktadır.Akraba evliliği oldukça fazladır.

Kasaba yerleşiminin biçimlenmesinde fiziki yapının etkisi göze çarpmaktadır. Verimli tarım topraklarının yerleşmeyi sınarlandırdığı gözlenmektedir. Beyyazı'da genellikle tek katlı yapılar mevcuttur. Nadiren iki katlı yapılara rastlanmaktadır. Fakat son zamanlarda tek katlı dam üzeri evlerin yerlerini yenilerine bıraktığı görülmektedir. Konutların büyük bir kısmının bahçeleri vardır. Ayrıca hayvanları barındırmak için ağıl ve diğer eşya ve malzemeleri içinde depo bulunmaktadır. Konutlarda kiracılık pek yaygın değildir.

Beyyazı Kasabasının tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomisi ve konumu, sosyal yapıyı etkileyen faktörlerdir. Kasaba insanlarının günlük hayatları tarımsal ve hayvansal üretim ağırlıklı olarak geçmektedir. Genç nüfusun sosyal olanakları yok denecek azdır. Kasabanın tek eğlence yerleri kahvehaneler ve köy odalarıdır. İnsanlar boş zamanlarının çoğunu buralarda geçirmektedir. Ancak bir spor tesisi bulunmamaktadır. Kasabanın açık spor alanına ihtayacı vardır. Okul bahçesine bulunan basketbol ve voleybol sahası bu anlamda bir ilk olmuştur.

Beyyazı Kasabasında eğitim tesisi olarak bir ilköğretim okulu bulunmaktadır.

İlköğretim okulunda ikili öğretim yapılmaktadır.

2008-2009 eğitim-öğretim yılında ilköğretim okulunda 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 20 öğretmen ve 1 hizmetli personel görev yapmaktadırlar. 1999-2000 eğitim öğretim yılı başında, kasaba ilköğretim okuluna 6 derslikli bir ek bina yapılmış ve binada eğitime başlanmıştır.

Okulda devam problemi ile karşılaşılmamaktadır. Okuldan mezun olan öğrencilerin bir kısmı orta eğitimlerini il merkezinde devam ettirmektedirler.

Beyyazı Kasabasında sağlık tesisi olarak bir sağlık ocağı bulunmaktadır. Sağlık ocağında 1 doktor, 1 hemşire, 1 ebe ve 1 hizmetli personel görev yapmaktadır.

Kasabada höyük olarak adlandırılan yerin üzerinde cami bulunmaktadır.

Ayrıca 2001 yılında iki caminin daha yapımı tamamlanmış, camiler ibadete açılmıştır.

Beyyazı Kasabasında idari tesis olarak belediye bulunmaktadır. Belediye başkanı hasan kocatepe 2009 yılı seçimleriyle iş başına gelmiştir.

1996 yılında tamamlanmış olan belediye binası iki katlıdır. İkinci kat belediye idaresince kullanmakta olup, alt katta bulunan dükkânlar ise kiraya verilerek değerlendirilmektedir. Kasabanın il merkezine ulaşımı özel minibüsler ile sağlanmaktadır.

TEKNİK ALTYAPI [değiştir]

  • Haberleşme : Beyyazı'da PTT ve bağlı ve bir acentelik bulunmamaktadır. Bu konudaki ihtiyaç Afyonkarahisar'dan sağlanmaktadır. Kasabada otomatik telefon santrali mevcuttur. Uzun uğraşlar sonucu 2006 yılı sonunda kasaba santraline ADSL port cihazı takılmış ve kullanıma açılmıştır.
  • Elektrik: Kasabanın elektrik projesi 1976 yılında tamamlanmıştır. 5 adet trafo bulunmaktadır.
  • İçme ve kullanma suyu: İçme suyu halen üç adet kuyudan sağlanmaktadır. Kuyulardaki sular pompalanarak şebekeye verilmektedir. Kuyulardaki sık arızalar nedeniyle su konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşanmaktayken, 2007 yılında açılan kuyunun faaliyete girmesiyle su sıkıntısı giderilmiştir. Yeni açılan kuyudaki suyun debisinin yüksek olması şebekelerde bazı arızalara yol açmaktadır.
  • Kanalizasyon ve çöp: Kasabamızda 14 km altyapı, 4500 metre kp. ve 5 gözden oluşan arıtma tesisi nedendir bilinmez çalışamamaktadır

Çöp toplama konusunda yaşanan sıkıntılar devam etmekte olup, çözülmesi gereken önemli sorunların başında gelmektedir.

EKONOMİK HAYAT [değiştir]

Beyyazı'nın iklim ve coğrafi özelliği, yerleşmede tarımı ve hayvancılığı ekonomik olarak ön plana çıkarmıştır.

Ekonomisi tarım, hayvancılık ve sebzeciliğe dayanan kasabanın sosyal görünümü değişik özellikler göstermemektedir. Kasaba henüz kırsal görünümünden kentsel görünüme geçememiştir.

Beyyazı ekonomik bakımdan tarıma dayalı bir yapı göstermektedir. Bunun yanında hayvan besiciliği ve sebze yetiştiriciliği de ağırlıklı olarak yapılmaktadır. Kasaba topraklarında tarımsal üretim yapılan alanın %60'lık kısmı sulanabilir tarım topraklarıdır. Geri kalan %40'lık kısımda ise kuru tarım yapılmaktadır. Kuru tarım yapılan alanlardaki başlıca ürünler; buğday ve arpadır. Sulu tarım yapılan alanlardaki başlıca ürünler ise; buğday, arpa, şeker pancarı, salatalık, sebze ve sebze çeşitleridir. Bu araziler oldukça verimlidir.Son yıllarda salatalık üretimi kasaba ekonomisinde önemli yer tutmaktadır.

Çalışanların büyük bir kısmı tarımla uğraşmaktadır. Kasabadaki ailelerin büyük bir kısmının kendi toprağı bulunmaktadır. Tarımda sulama, gübreleme ve makine kullanımı yaygındır. Yetiştirilen tarım ürünleri halkın kendi ihtiyacını karşıladığı gibi büyük bir kısmı da toptancı ve tüccarlara satılmaktadır.

Beyyazı'da bir çok ailenin besi hayvanları bulunmaktadır. Bunlar ailelerin kendi ihtiyaçlarını karşıladıkları gibi dışarıya satışıda yapılmaktadır. Özellikle kaymak ve süt il merkezinde satılmaktadır. 2007 yılında kasaba içerisinde de açılan tesiste hijyenik şartlar altında kaymak üretilmektedir.

Kasabada ticaret ve küçük sanatlar gelişmemiştir. Bu konudaki ihtiyaçlar Afyonkarahisar'dan sağlanmaktadır. Son yıllarda açılan kırtasiye,fırın,internet cafe kasaba halkına hizmet vermektedir.

Beyyazı'da ikamet eden pek çok kişide il merkezindeki çeşitli kurum ve kuruluşlarda ve organize sanayii bölgesinde çalışmaktadırlar.

Beldenin Yıllara Göre Nüfusu
2007  
2000 2,667
1997 2,504
1990 2,325

Bugün 66 ziyaretçi (456 klik) kişi burdaydı!

En Güzel Filmler

YENİ OYUN SİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Menü

Eğlence

Webmaster Araçları

 


 

 

Link Değişimi:OyunTezgahı Komedibisikleti webnetlebi => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=