//-->
 

 

 

Hayaller...

AFYON ILI KARAMIK KOYU TARIHI KOY HAKKINDA GENIS BILGILER

KaramıkAfyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı bir beldedir. Belediye başkanı: Arif DURMAZ'dır

KARAMIK BELDESİNİN TARİHİ [değiştir]

Karamık beldesinin tarihi Selçuklu İmparatorluğu'na kadar dayanmakta olup;1176 Miryakefalon Savaşı'nın yapıldığı mevkii de bulunmaktadır. Miryakefalon savaşı Karamık Boğazındaolduğunu göz önüne alırsak,Türklerin Karamık Gölü ve Karamık Beline gelişleri üzerine Bizanslılar KALABIK "Kalabich" demiş olacaklar ki bu zamanla KARAMIK halini almıştır.( KAYNAK : Isparta tarihi-Miryakefalon Savaşı)

Osmanlı İmparatorluğu zamanında ise Büyük bir yerleşim yeri olduğu ve Osmanlı İmparatorluğunun kazası olan bugünkü adıyla BOLVADİN kadılığının hem Bolvadin'e hem de Karamık'a baktığı bilinmektedir. Bunada en büyük delil zamanında Karamıktan verilen tapu suretleri ve Kadı Kararları bulunmaktadır. Ayrıca kendi ön adıyla anılan KARAMIKKARACAÖREN kasabasının da KARAMIK'a bağlı bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır.

  • Hicri

1030(Miladi:1621) tarihli Hane-i Avariz Defteri ile 7 Şevval 1062 (11 eylül 1652) tarihli bir sicil kaydına göre Karahisar-ı Sahip Livası Kazaları:

1- Karahisar-ı Sahip ( Afyon merkez) 2- Nevahi Barçınlı 3- Sincanlı 4- Şuhut 5- Bolvadin 6- Karamık 7- Barçınlı 8- Çola-abad

( Kaynak: Afyon Şer'iyye Sicili ( A.Ş.S) Defter 503, vr 59b/392)

  • XVIII. Yüzyılın başlarında oluşan kaza yapılanması iki buçuk asır sonra bu dönemde sancağa yeni bölgelerin katılması sonucunda yeni kazaların teşkiliyle genişlemiştir. Böylece bu döneme kadar Sancakta 10 Kaza varken kaza sayısı 19 a çıkmıştır. Söz konusu defterde kazalar Karahisar-ı

Sahip , Sandıklı , Sincanlı , Şuhut , Çola-abad , Bolvadin , Çay , Karamık , Hanbarçın , Nevahi Barçın , Emirdağ , Çal , Baklan , Şeyhlü, Dazkırı,Homa , Geyikler , Danişmendlü ve İshaklı şeklinde kaydedilmiştir. Kısaca bu tarihlerde de KARAMIK ' ı Kaza olarak görmekteyiz...

  • XVII.yüzyılda Yine KARAMIK Kazası varlığını devam ettirmiştir.
  • 1870 lerden sonraki dönemin İdari Taksimatı hakkında Salnamelerde düzenli bilgi bulmak mümkündür. Bu dönemin İdari Taksimatında Bolvadin Kazası ile KARAMIK tek kadılık idaresi altındadır.
  • XIX. Yüzyılın sonlarına ait Kaza ve Nahiyeleri Şerriyye Sicil Defterlerinden de tesbit edebilmekteyiz. Mesela H.1299 - 1301 ( M.1882-1883) ve H.1306-1308 ( M.1889-1891) tarihli defterlere göre, daha önce mevcut olan Karamık Kazası Lağvedilmiştir. Çay Kazası da Bolvadin'e bağlanmıştır.

(Kaynak: Afyon Şer'iyye Sicili ( A.Ş.S) Defter 503, vr 59b/392)

Bugün 2 ziyaretçi (89 klik) kişi burdaydı!

En Güzel Filmler

YENİ OYUN SİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Menü

Eğlence

Webmaster Araçları

 


 

 

Link Değişimi:OyunTezgahı Komedibisikleti webnetlebi => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=