//-->
 

 

 

Hayaller...

ADIYAMAN ILI KUSTEPE KOYU TARIHI KOY HAKKINDA GENIS BILGILER TARIHI TARIHCESI

TARİHİ [değiştir]

KuştepeAdıyaman ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Adıyaman Kuştepe KöyüKategori:Coğrafi - YerlerAçıklama:Tarihi Her yerleşim yerinin olduğu gibi Kuştepe Köyü[Hozrin]'nün de bir geçmişi vardır.Köye ilk gelenlerin Ankara'dan[Haymana]geldikleri bilinmektedir.Haymanaya Şexbızın Kürtleri iskan edilirken Yöreyede Haymanadan Karakeçililer iskan edilmişlerdir."Hozrin" köyü halkıda Karakeçili ve Aslen Türkmen oldukları Osmanlı Arşivlerinde mevcuttur.Karakeçililer Kürtçe yöremizde konuşsada,Aslen Türkmen oldukları tezi kuvvetlidir.En büyük varsayımlardan birisi de köyün,yedi Karakeçili kabile tarafından,Baba[menşei aynı aile ocağı]tarafından kurulduğudur. ve ilk gelenlerin İvolar Kabilesi olduğu sanılmaktadır.Zamanla nüfus kaygısından dolayı diğer kabilelerin de köye kabul edildiği varsayımı yaygındır.Bunlar; Umaranlar ya da Umariler menşeinden olanlar, Ağgavriler, Şakiriler, Kosinliler[Kusin],Kerdıziler,Görmılliler ve (V)arkariler'dir. Varsayımın geçerliliği de köyde farklı soyağacına mensup ailelerin bulunması gösterilebilir. Diğer faraziyeler ise şöyledir; Köyün geçmiş tarihi ile ilgili yazılı bir kaynak yoktur.Köyün eski adı Hozrin ya da Hozirin olarak bilinmektedir.Hozrin adının da Hozan kelimesinden gelme ihtimali yüksektir.Hozan;Sulak alan,yeşilliği bol olan,bahçelik yer demektir.Uyarı:Hozrin kelimesinin Ermenice olma olasılığı yüksektir;çünkü söylentiler ışığında,çok eski yerleşim yeri olan bu köyde farklı milletlerin de yaşadığı sanılmaktadır ama kesin delil yoktur.Bir diğer varsayım da köye ilk gelen kabilenin Kel Yusuf'unki olduğu sanılmaktadır.Bu kişilerin farklı aşiretlerden geldiği kabul edilir.Yerleşim yeri olarak köy,güneye bakar ve köy kuzeyini,sırtlara dayamış durumdadır.İlk yerleşim alanı mezarlık bir yeri andırır.Gerçekten de ilk yerleşim alanında farklı adlarla anılan ve yüce kabul edilen kişiler adına yapılan mekanların olması bunun kanıtıdır.Örnek olarak;Çınar veya Çınarlık,Ziyaret Ağacı sayılabilir.Bilinen diğer yakın makam yerleri de Üryan Baba[Çıplak Baba],Zeynel Abidin,Hacı Yusuf Baba,Mahmut-el Ensari,Abuzer-i Gaffari,Yel Baba vb.. sayılabilir. Geçmişi eskiye dayanan köyde farazi olarak 180-190 yıllık ağaçların olması kayda değerdir ama şimdi çoğu kesilmiş durumdadır.Bununla bereber çanak-çömlek kalıntılarının olması da buranın eskiden de bir yerleşim alanı[Çil Bağı,Haraplık,Holla(Kameriyeler Ciheti)]Bölgeleri vb.]olduğu tezini kuvvetlendirmektedir.Eski ev tipi,kerpiç olup evler bir zinciri andırmaktadır;yani birbirine geçmeli ev sistemi vardır.Bunun nedeni de eskideki güvenlik siteminden kaynaklandığı sanılmaktadır.Şimdi de evlerde modernite sözkonusudur ve köy kuzeye[Şahika Tepesi/Gaz Tepeliği]doğru kaymaktadır. AYMA ANA, HAYMANA> HAYMA ANA

 

===HAYMANA KARAKEÇİLİLERİ===

AYMA ANA, HAYMANA> HAYMA ANA-AYMA ANA olarak bilinen AYMA KATUN/HAYMA HATUN, HAYME-ANA; Ertuğrul Gazi’nin Anası, Osman Gazinin Nenesidir. Gündüz Alp Ayma/Hayme Ana’nın kocası, Ertuğrul Gazinin de babasıdır. Gündüz Alp’in Ankara dolaylarındaki bir savaşta şehit olduğu düşünülüyor. Gündüz Alp’in şehit düşmesinin üzerine, Ayma Ana, Kayı Boy’unun/Karakeçililerin başına geçti. Hayma Ana Kayı Boy’unu bu günkü HAYMANA {AYMA- ANA} İlçesinin bulunduğu güzel yöreye yerleştirdi. Burada kurulan Kent’in adı: AYMA ANA; AYMANA, sonraları HAYMANA şekline dönüşmüş olduğu tarihi vesikalara uygundur. Bu günkü Haymana Kent’inin kadim sahipleri, yerleşimcileri Kayı Boyundan karakeçililerdir. Sonra da Doğu ve Güneydoğu’dan/Turkomanya’dan yerleşenler dahi Kayı Boy’undan Karakeçililerden seçilmişlerdi. Bunların Kurmançi>Kurmançu/Kürtçe konuşmaları bu gerçeği değiştiremez. Çünkü Karakeçililerin büyük oranlar tutan bölümleri Güneydoğu, Doğu Anadolu’ya/Turkomanya’ya yerleştiler. Bunlar zaman içinde Türkçeyi unutarak tamamen Kurmançi/Kurmançu ağzı ile konuşur oldular. Türkçeyi unutmuş olmakla birlikte ataları Osman Gazi’yi unutmadılar. Her yıl Sğüt’e giderek Osman Gazi’nin Ölüm yıldönümünü kutladılar. Şimdi Siverek Karakeçilileri, Kayı Boyun’dan geldiklerini, Karakeçili olduklarının bilincine varmışlardır. Darısı öbür Karakeçililerin başına olsun.

               Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazinin Nenesi AYMA>AĞMA>HAYMA ANA’NIN Sin’i/mezarı Kütahya İl’imizin tarihi İlçesi Domaniç’tedir. Osmanlı İmparatorluğunu kuran Kayı Boy’unu, kadın başına yöneten Hayma Ana, bu etkin yönetim erk’i ile tarihin eşini benzerini görmediği bir Adalet, insaf, dürüstlük, insanlık timsali olan ve 700 yıla yakın Egemen olan Osmanlı İmparatorluğunun temellerindeki en önemli harçlardan birisidir. Hayme Ana’nın Torunu Osman Gazi, M.S: 1299 yılında Osmanlı Devletini kurmuş oldu. Nur içinde yatsınlar. 

 

 ===Coğrafya=== 

Kuştepe köyü il merkezine 18 km uzaklıktadır.Çevre köylerle olan ulaşım tali yollardan(kışın)zor olmakla beraber,yazın da kolaylık sağlamaktadır.Komşu köyler sırasıyla(batı doğrultulu):Karahöyük[Karüg],İpekli[Elfi],Aydınoluk[Terman],İnceler[Tırintil],Hasancık[=], Tepebaşı[Hıyarlık],Uludam[Uldam],Beylerköyü[=],Kulafhöyük,Sarıharman[Selmut],ve İncebağ[Şaşi]'dır.Köy,Adıyaman havaalanının karşısına denk düşer.Güneyinde;Atatürk Baraj Gölü, güneydoğusunda Nemrut Dağı[Kommagene Krallığına ait buluntu ve mesire yeri]bulunur.Öte yandan köyün çevresinde bulunan irili ufaklı tepelikler de şöyle sıralanabilir;Batısında Diklik[dujluk]tepeliği,güneyinde Kuşluk[dera]tepeliği ve Kamışlık sayılabilir.Arazi yapısı,düz ve makina kullanımına uygundur.Kıraç arazi yapısından dolayı da tek hasatlık ürünler yetiştirilir.Tarımdaki hasat periyodu da haziran ayının 12'si ve civarında biçerdöğer ile başlamaktadır.Tarım ürünlerinin başında;buğday,arpa,mercimek ve nohut gelir.Zamanla kota sisteminin[üretici belgesinde-kanuna göre-azami 250 kg'ye kadar + %(yüzde)'si]getirilmesiyle beraber tütün ekiminde ciddi bir düşüş sözkonusudur.Bağcılık son zamanlarda giderek artmakta ve bağbozumu eylül ayında yapılmaktadır.Yerine göre üzüm yaş olarak tüketilmekte ve geri kalan diğer kısmı da pekmez,pestil ve kışlık kuru üzüm olarak saklanmaktadır.Köy ulaşımı,köyden merkeze kolay olup minibüslerle taşımacılık yapılmakta ve eskiye nazaran ulaşım şartları iyidir denilebilir;çünkü eskiden ulaşım yük hayvanlarıyla yapılmaktaydı ve bu durum da beraberinde zamanda tasarrufu engellemekte,ulaşım sorunlarına mahal vermekteydi.


İklim Köyün iklimi,karasal iklimin etki alanı içerisindedir.Yazın;sıcak ve kavurucu,kışın;soğuk ve sert bir kara iklimi hakimdir.Kalıcı kar süresi bir haftaya[bazen tahmini 9-10 gün]yakındır. Kış sıcaklığının yıl içerisinde sıfırın[0] altında olmasından dolayı turunçgil vb..kış sıcaklığı isteyen meyve üretimini zorlaştırmaktadır.Seracılığa da pek elverişli olmayan kış sıcaklığı için maddi külfet[kışın meyve ısıtma izolasyonu ve ekipmanları]ön plana alındığından üretimi gerçekleştirilememektedir.Atatürk Barajı'nın varlığı da bir nebze dahi olsa iklimin ılıman olmasını sağlamıştır.Kış aktiviteleri arasında avcılık[keklik,bıldırcın,yaban ördeği,kara tavuk,kaz..vb.]başta gelir ve toplu bir şekilde ava çıkılır.Kartopu ve kayak da çocukların kış eğlencelerindendir.Son yıllarda yağış yetersizliği köydeki tarımsal verimi düşürmektedir.Yağış yetersizliğinin az olması da Güneydoğu Toroslar'a bağlanabilir;çünkü yükseltisi[rakım]fazla olan bu dağlar nemi çekmekte ve yağışın çoğunun orada yağmasına neden olmaktadır.Hatta bu duruma istinaden,köyde gelenek haline gelmiş olan yağmur duası için köyün üst cihetinde bulunan Çınarlık mevkiinde dualar edilir ve toplu yemek pişirimi gerçekleştirilir.Bu durum da köyde birlik ve beraberliğin bir sembolü olarak kabul edilmekte ve bunun akabinde evlere lokma dağıtımı yapılmaktadır.


Nüfus Yıllara göre köy nüfus verileri 2007 850 2000 755 1997 650


Ekonomi Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Son zamanlarda ahır hayvancılığı[besi hayvancılığı]daha çok gelişmiş durumdadır.Bunun nedeni de zamanla otlak alanların[az da olsa!]azalması,sürülen arazinin genişletilmesi kaygısıdır.Öte yandan devletçe sunulan imkânların minimum düzeyde olması ve sübvansiyon yetersizliği de köyde istenilen hayvancılığın gelişmesi için bir handikap oluşturmaktadır.Beslenen hayvanlar arasında koyun,keçi ve inek ilk sıralarda yer almaktadır.Ekonomide[iktisat]şimdiki koşullar gereği;yani elde edilen gelirin finansal yetersizliği,senelik tek ürün alımı ve yetersizliği vb.den dolayı il merkezine yoğun bir göç mevz-u bahistir.Bu da köy nüfusunu yavaş yavaş minimum düzeye indirgemektedir.


Muhtarlık Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarlarının sıralı listesi şöyledir:

2004-200.. -Osman Tuzcu 1999-2004 - Osman Tuzcu 1994-1999 - İsmail Özdemir 1989-1994 - İsmail Özdemir 1984-1989 - Mehmet Kaya 1979-1984 - Mehmet Tuzcu 1974-1979 - Mustafa Yetkin 1969-1974 - Abuzer Aslan(Dedem) ...... -1969 - *Kollektif Yönetim?*

Altyapı bilgileri Köyde,[ilköğretim][(http://kustepe.meb.k12.tr)] olup,okul kendi imkânlarıyla da -Aşiyan- adlı gazetesini çıkarmaktadır.Okul gazetesi,öğrenci aktivitelerine yer vermekte,öncelikle okulun ve sonra da köyün gözü kulağı misali köy yaşantısından da kesitler sunmaktadır.Köyün içme suyu şebekesi vardır ama kanalizasyon şebekesi bulunmamaktadır.Eskiden kullanılan ve köyün ortak mülkiyetinde bulunan su çeşmesinin son zamanlarda revize edilmesi düşünülmektedir.Öte yandan, Ptt[Posta,Telefon,Telgraf]şubesi ve Ptt acentesi yoktur.Adıyaman valisince[Mustafa Yücel ÖZBİLGİN]hizmete açılan Sağlık ocağı olup,sağlık ocağından köy sakinleri ücretsiz yararlanabilmekte ve haftanın belirli günlerinde kullanmaları gereken ilaçlarını yine sağlık ocağından temin edebilmektedirler.Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon da bulunmaktadır (yalnızca başı) Tarihi Her yerleşim yerinin olduğu gibi Kuştepe Köyü[Hozrin]'nün de bir geçmişi vardır.Köye ilk gelenlerin Ankara'dan[Haymana]geldikleri sanılmaktadır.Aslen Türkmen oldukları tezi kuvvetlidir.En büyük varsayımlardan birisi de köyün,yedi ayrı baba[menşei farklı aile ocağı]tarafından kurulduğudur ve ilk gelenlerin İvolar Kabilesi olduğu sanılmaktadır.Zamanla nüfus kaygısından dolayı diğer kabilelerin de köye kabul edildiği varsayımı yaygındır.Bunlar; Umaranlar ya da Umariler menşeinden olanlar,... (devamı)Gizlilik Türü:Açık: Tüm içerik herkese açıktır.İletişim Bilgileri E-posta:unutt_beni@hotmail.comSon Haberler

Bugün 8 ziyaretçi (28 klik) kişi burdaydı!

En Güzel Filmler

YENİ OYUN SİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Menü

Eğlence

Webmaster Araçları

 


 

 

Link Değişimi:OyunTezgahı Komedibisikleti webnetlebi => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=