//-->
 

 

 

Hayaller...

9.sinif biyoloji kitabi calisma sorulari cevaplari her sayfasi burada

B bölümü
1-d
2-y
3-y
4-d
5-d
6-y
7-y

C bölümü
1-a
2-e
3-c
4-c
5-d
6-d
7-e
8-b
9-d
10-c
11-b
12-c
13-a
14-c
16-e


BULMACA

YATAY
1-timin
4-primidin
6-mitokondri
9-asit
14-atp
15-vitamin
16-golgi
17-lamel
19-ökaryot
21diyaliz
22-minarel
23-difüzyon

DÜŞEY
1-turgor
2-nişasta
4-ph
7-tuz
8-kitin
10-tepki
11-aktivatör
12-üreme
13-diploit
18-ozmoz
20-rna 

BOŞLUK DOLDURMA
1-DNA
2-BESİN FOTOSENTEZ
3-ZAR SİTOPLAZMA VE ÇEKİRDEK
4-İNORGANİK VE ORGANİK
5-PROKARYOT
SAYFA 67


1-) Asitlik ve Bazlık Dengesi
2-) Çok karbonu ve şekeri vücuda alır
3-) Vücut dENGELER
4-) Yapmadık
5-) H+ iYONU
6-) Yapmadık
7-) Yapmadık
8-)Yapmadık
9-) E
10-) B
11-)D
12-) A

Sayfa 100 :

Ribozom= 5
Golgi Cisimliği= 4
Lökoplast= 9
Kroloplast= 8
Sentrozom= 7
Mitokondri= 6
Sitoplazma= 1
Lizozom= 2
Koful= 10
Endoplazmik Retikulum= 3
Sayfa 104Karşılaştırılan Prokaryot Hücre Ökaryot Hücre
özellikler

Çekirdek...................... ...........................X.. ......
Hücre Duvarı...............X........ .............................. ..
Kapsül........................ X............................. ...........
DNA........................... X............................. ............
Canlı grupları ...............X(bakteri,arkel er).......X(Bitki,hayvan,manta r)
Organelleri................... .............................. .X...........
sf:109

tablo:
hayvan hücresi-bitki hücresi
yok-var
var-yok
yok-var
küçük ve çok sayıda-büyük ve az sayıda
var-yok
yok-var
yok-var

sf:110
şekilde yukarıdan aşşagıya dogru
1-7-2-8-3-9-4-5
3.mikrotübüller:yapıları sert,içi boş çubuklardır
4.lizozom:hücre içi sindirim yapar

Sf:111
6.esnek değil,seçici geçirgen
şekil yukarıdan aşşagıya dogru
6-1-7-2-8-6-9-4-10
Sayfa 113 :


Yatay
1.Timin
4.Primidin
6.Mitokondri
9.Asit
14.ATP
15.Vitamin
16.Golgi
17.Lamel
19.Ökaryot
21.Diyaliz
22.Mineral
23.Difüzyon

DÜŞEY
1.Turgor
2.nişasta
4.PH
7.tuz
8.kitin
10.tepki
11.aktivatör
12.üreme
13.diploit
18.ozmoz
20.RNA
Sf:114

1.Soru:
# Komşu hücrelerle iletişimi ve madde alışverişini sağlamak,
# Hücreyi dış ortamdan ayırır.
# Hücreye şekil verir.
# Madde giriş-çıkşını düzenler.
# Canlı yapıdadır.
# Kalınlığı 6-10 nm'dir.
# Protein, yağ ve karbonhidratlardan oluşur.